Telekommunikasjonsmontørfaget

  • Vår medlemsbedrift som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger, G.T. Elektrodistribusjon og FossTech AS.
  • Et yrke hvor en må påregne arbeid i store høyder, både inne og ute.
  • De viktigste oppgavene vil være innenfor kabelanlegg, telenett, forskjellige kommunikasjonsanlegg, fjernstyrings- og overvåkingsanlegg.
  • Du vil lære mer om drift og vedlikehold av slike anlegg gjennom et arbeid som krever meget stor nøyaktig, normalt fargesyn og ingen høydeskrekk.
  • Du kan få jobb i offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter. Dessuten vil det være få jobber innenfor de store bedriftene i prosessindustrien.
  • Utdanningen tar 4½ år. Den er to år på skole: Ett år på Vg1 elektrofag og ett år Vg2 Data/elektronikk. Deretter gjenstår to og et halvt år som lærling med lønn.
  • Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.