Skip to content

Praktisk informasjon

Vi har samlet sammen den viktige informasjonen du trenger som lærling og som lærebedrift.

Intensjoner for lærlinginntak 2023

Intensjonstall for 2023, blir oppdatert i løpet av januar 2023.

Les mer

Elektronisk signering av lærekontrakter

Når lære/opplæringskontrakten er kontrollert av opplæringskontor/bedrift og fylkeskommunen, opprettes et elektronisk signeringsoppdrag.

Les mer

Erasmus-muligheter for lærlinger

Fylkeskommunen har søkt om og fått nye midler til å sende lærlinger på utplassering i Europa.

Les mer

Hvordan søker jeg læreplass?

Industrilærling har eget søknadsskjema som gjelder for alle våre medlemsbedrifter, men du må allikevel søke vigo.no for å bli «fanget opp» i systemet.

Les mer

Hvem kan få læreplass

På fanen «Medlemsbedrifter» finner du oversikt over alle medlemsbedriftene våre, og i hvilke fagområder de tar inn lærlinger.

Les mer

Studiekompetanse

FAGBREVET ÅPNER PORTEN TIL INDUSTRIEN - enten du vil bli fagarbeider, tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.

Les mer

Tilbake til toppen