Skip to content

Søknadsskjema

Vær nøye med utfyllingen! Søknader som ikke er skikkelig utfylt, blir ikke videresendt til bedriftene våre, og er dermed ikke med i utvelgelsen av lærlinger!

1. Personalia – Fyll ut alle felt korrekt.

2. Fag – Her velger du først fag, deretter bedrift. Du søker læreplass i alle våre medlemsbedrifter. (Det er kun bedriftene som skal ta inn lærling i 2023, som kommer opp på rullegardinen.)

3. Utdanning – Fyll ut det du har gjennomført av videregående opplæring.
Dersom du mangler/ikke har bestått et eller flere fag, «Manglende fag» må du fylle ut dette ved å klikke på «Legg til rad».
Gjennomsnittskarakter er gjennomsnittet av alle karakterene dine som du fyller inn for hvert år. Orden/adferd, samt fravær må også fylles ut.

4. Kommentar – Her skal du skrive en søknad om læreplass! En læreplass er en jobb, så her må du skrive en jobbsøknad!

5. Fullfør – Siste punktet hvor du sender søknaden om læreplass til oss. Du vil få en bekreftelse på mail. (Lenken er kun gyldig i ett døgn. Dersom du ikke sender inn, vil søknaden bli slettet, og du må søke på nytt.)

(Vi ønsker ikke motta vedlegg til søknaden, så disse kan du eventuelt ta med deg på et intervju.)

LYKKE TIL!

Søknadsskjema

Tilbake til toppen