Skip to content

Rekrutter din fremtidige medarbeider

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din bedrifts behov. Etter fullført læretid kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet!

Lønnsom investering

Lærlingordningen hjelper bedriften til bedre kunnskapsforvaltning. Bedriften får faglig påfyll gjennom kurs for faglige ledere og instruktører.Lærlinger bidrar til faglig oppdatering og sikrer rekruttering til faget.

Sikre oppdatert kunnskap

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens framtid og bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Din bedrift blir med på å påvirke utdanning av fremtidige medarbeidere. Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Sikre framtiden for din bransje

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens framtid og bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Din bedrift blir med på å påvirke utdanning av fremtidige medarbeidere. Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Læretiden kan betraktes som 2 års «prøvetid»

Ansettelsen opphører etter avlagt fagprøve. Bedriften står fritt til å velge videre ansettelse.

Industrilærling har ansvaret for læreforholdet og utfører alt det praktiske:

 • Følger opp lærlingene gjennom hele læretiden.
 • Er medlemsbedriftenes bindeledd til fylkeskommunen.
 • Formidler elever til lærekontrakt/opplæringskontrakt.
 • Oppretter lærekontrakter/opplæringskontrakter.
 • Sørger for at lærlingene/lærekandidatene får opplæring i henhold til læreplan.
 • Sørger for dekning av eventuell manglende teori.
 • Sørger for eventuell omplassering av lærlinger/lærekandidater for å dekke hele læreplan hvis nødvendig.
 • Følger opp lærlingene/lærekandidatenes opplæring i bedrift, vurderingssamtaler.
 • Bidrar til faglig utvikling av opplæringen i bedriftene, kurs for faglige ledere.
 • Arrangerer temasamlinger for lærlinger.
 • Organiserer teorikurs for lærlinger som trenger teori.
 • Melder opp til fagprøve/kompetanseprøve.
 • Skaffer oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene til fylkeskommunen.
 • Bistår skolene med utplassering av elever fra videregående skole.
 • Organiserer kurs for praksiskandidater.
Tilbake til toppen