Intensjoner for lærlinginntak 2023

Intensjoner for lærlinginntak 2023

Intensjonstall for 2023, blir oppdatert i løpet av januar 2023.
(det tas forbehold om eventuelle endringer i fagområder)

INTENSJONER 2023 – VESTFOLD OG TELEMARK

Dette er antall nye lærlinger som våre medlemsbedrifter ønsker å ta inn, fordelt på fag:

(Alfabetisk oversikt over inntak) Antall læreplasser
Anleggsmaskinmek.faget 1
Automatiseringsfaget 16
Betongfaget 2
CNC-maskineringsfaget 1
Dataelektronikerfaget 0
Elektrikerfaget 7
Energimontørfaget 0
Finmekanikerfaget 0
Fjell- og bergverksfaget 1
IKT-servicefaget 0
Industrimalerfaget 1
Industrimekanikerfaget 15
Industrimontørfaget 1
Industrirørleggerfaget 2
Isolatørfaget 1
Kjemiprosessfaget 42
Kontor- og adm.faget 0
Kran- og løfteoperatørfaget 1
Laboratoriefaget 11
Logistikkfaget 10
Malerfaget 1
Murerfaget 0
NDT-kontrollørfaget 1
Plastfaget 4
Platearbeiderfaget 2
Polymerkomposittfaget 1
Produksjonselektronikerfaget 1
Produksjonsteknikkfaget 10
Rørleggerfaget 0
Sveisefaget 1
Tavlemontørfaget 0
Telekomm.montørfaget 1
Tømrerfaget 1
Vaskerifaget 1
Viklerfaget 1