Kurs i reguleringsteknikk – 2024

Industrilærling vil i samarbeid med Techteach, arrangere kurs i reguleringsteknikk for lærlinger i automatiseringsfaget og kjemiprosessfaget.

Alle kurs blir arrangert på opplæringssenter for yrkesfag, Rødmyrlia 9.

Mathematics bro

Kurset for lærlinger i automatiseringsfaget blir et 3-dagers kurs og arrangeres 24., 25. og 26. januar 2024.

For lærlinger i kjemiprosessfaget vil det bli arrangert 3 like 2-dagerskurs:

29. februar og 1. mars 2024

14. og 15, mars 2024

21. og 22. mars 2024

Kurset omfatter forelesninger om teori og metoder, simuleringer og praktiske forsøk på lab.modeller.

Mer info, samt påmelding, kommer senere.