Påmelding til eksamen

De fleste fylkene bruker PrivatistWeb for å holde kontakt med kandidater til privatisteksamen.

PrivatistWeb kan du

  • melde deg opp til eksamen.
  • betale eksamensgebyret.
  • sjekke tidspunkt og sted for eksamen.

Les mer her