Positive nyheter på Bilfinger

Bildet: Frida Solum Andersen (t.v.) og Susanne Marie Therkildsen fikk lærekontrakt og får nå 
opplæring hos Bilfinger.

70 Vard-ansatte ble permittert – nå har alle fått tilbud om jobb
Les hele reportasjen her.ґ