Velkommen som lærling

Totalt 86 lærlinger har nå startet læretiden sin i Telemark, mens 25 i Vestfold. Dette er lærlingenes første møte med arbeidslivet, og vi håper alle tar godt i mot ungdommene. Det blir en spennende tid for alle.

Industrilærling ønsker alle parter lykke til!