Betongfaget

Vg3 betongfaget handler om å forskale, armere og støpe nye bygg- og anleggskonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende bygningsmasser.

Faget skal sette lærlingene i stand til å bygge boliger, næringsbygg, skoler, broer, tunneler, kaier, damanlegg og annen infrastruktur i betong.

Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan oppføre nye betongkonstruksjoner og vedlikeholde eksisterende konstruksjoner. Faget handler også om å sikre kvalitet og levetid ved oppføring av bygninger og konstruksjoner.

Bilfinger på Herøya tar inn lærlinger i dette faget.

Utdanningen tar 4 år; Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, vg2 Anleggsteknikk eller vg2 Betong og mur. Her er det kryssløpsmuligheter.