CNC-maskineringsfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger, FossTech AS og Kongsberg Maritime, avd. Strandpromenaden.
  • Et fag med bred kompetanse og mange muligheter.
  • CNC-operatørens viktigste oppgaver er å jobbe med forskjellige materialer, verktøy og mindre maskiner.
  • Du vil lære mer om universalfresing, dreiing, rund- og plansliping, boring ved bruk av både styrte og manuelle verktøymaskiner.
  • Du kan jobbe innen kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
  • Du må kunne delta i arbeid med å utvikle nye produkter og produksjonsprosesser i samarbeid med andre.
  • Utdanningen tar 4 år. Den er to år på skole: Ett år Vg1 Teknologi- og industrifag  (TEK) og ett år Vg2 Industriteknologi. Deretter gjenstår to år som lærling med lønn.
  • Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.