Energimontørfaget

  • Vår medlemsbedrift som tar inn lærlinger i dette faget: Herøya Nett AS.
  • Energimontører er vanligvis ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner. Ernergimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.
  • Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift, f.eks.:
  • ledningsanlegg for lav- og høyspenning
  • kabelanlegg for lav- og høyspenning
  • strømforsyningsanlegg
  • elektriske bygningsinstallasjoner
  • stasjonsanlegg
  • jernbane- og sporvognsdrift
  • mekanisk og hydraulisk utstyr.

Energimontøren foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektrisk anlegg og utstyr.
Arbeidet krever stor nøyaktighet, sikkerhet og systematikk. Kreativitet er en forutsetning både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Du må også tåle å abeide i store høyder, og ha godt fargesyn.
Utdanningen tar 4 ½ år. Den består av ett år Vg1 program for Elektrofag og ett år på Vg2 Elenergi. Læretiden er 2 ½ år.
Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør