Fjell- og bergverksfaget

  • Vår medlemsbedrift som tar inn lærlinger i dette faget: Norcem AS i Brevik.
  • En jobb med varierte oppgaver for å sikre tilgang på råstoff til industrien.
  • De viktigste oppgavene blir å bringe forskjellige stein- og malmmaterialer frem til knuse- og sikte-maskiner som du må kunne betjene. Deretter å delta i nødvendig arbeid for å føre materialene frem til kunden.
  • Du vil lære mer om ustyret som kreves i jobben, boring- og sprengingsarbeider og det å kunne iverksette aktuelle sikringstiltak.
  • Du kan få jobb i bedrifter innenfor bergindustrien og sementproduksjon.
  • Utdanningen tar 4 år. Den er to år på skole: Ett år på Vg1 Bygg og anleggsteknikk og ett år Vg2 anleggsteknikk. Deretter gjenstår to år som lærling med lønn.
  • Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.