Industrimontørfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Motor & Generator Service AS , J R T AS og Palfinger AS.
  • Arbeidsplasser for en industrimontør finnes innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. En industrimontør jobber med industriell montasje innen både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft.

Sentrale arbeidsområder er

  • montering og bygging av maskiner og elektromekanisk utstyr, pneumatiske og hydrauliske komponenter
  • utarbeiding og tolking av tekniske tegninger
  • bruk av maskinelementer, måleutstyr, håndverktøy og småmaskiner ved bygging og montering
  • reparasjon og vedlikehold av maskinelt og mekanisk utstyr
  • reparasjonssveising og skjæring i ulike materialer
  • bruk av ulike festemetoder og skrueforbindelser, oljer og smøreutstyr

Personlige egenskaper
En industrimontør må kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og interesse for teknologi.

  • Utdanningen tar 4 år. Etter to år på skole, hvorav ett år Vg1 program for Teknologi- og industrifag (TEK) og ett år med Vg2 Industriteknologi, kommer to år som lærling.
  • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.