Industrirørleggerfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger og Norcem AS.
  • Dette er en unik mulighet til å komme innenfor portene, og se industrien slik den er.
  • Et fag med store variasjoner i arbeidet.
  • Industrirørleggerens viktigste oppgaver er å jobbe med tilvirkning av detaljer og sammenbygging av utstyr, montasje av røropplegg med innbygging av forskjellig prosessutstyr og varierte vedlikeholds-oppgaver.
  • Du vil lære mer om montering av rørdeler og ulike pumper, bruk av kataloger og kvalitetsstandarder for rørdeler, montering av reguleringsutstyr og sveise- og skjæremetoder.
  • Du kan jobbe innen kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
  • Du må være endringsdyktig, kunne arbeide selvstendig og delta i tverrfaglig samarbeid med andre.
  • Utdanningen tar 4 år. Den er to år på skole: Ett år på program for Teknologi- og Industrifag (TEK) og ett år Vg2 Industriteknologi, alternativt program for Bygg og anleggsteknikk mot rørfag. Deretter gjenstår to år som lærling med lønn.
  • Med fagbrev kan du videreutdanne deg til tekniker, ingeniør og sivilingeniør.