Laboratoriefaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: BASF AS, Eramet AS, Inovyn Norge AS, Jotun AS, Noah AS, Norcem AS, Renor AS og Yara Porsgrunn
  • Faglaboranten arbeider i analyse-, forsknings- og utviklingslaboratorier.
  • Du velger ett av tre områder: Fysisk materialprøving, mikrobiologi og biokjemi eller kjemisk analyse og syntese.
  • Du vil delta i metode- og produktutvikling og bearbeide, tolke og vurdere testresultater.
  • Du vil lære tradisjonelle våtkjemiske teknikker og å bruke avanserte instrumenter.
  • Du vil bruke informasjonsteknologi til å utføre og registrere målinger og rapportere resultater.
  • Laboratoriefaget er teknisk krevende og fordrer gode kunnskaper i kjemi, fysikk, matematikk og grunnleggende statistikk.
  • Utdanningen tar 4 år. To år på skole: Ett år Vg1 Teknologi- og industrifag (TEK) og ett år Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag. Deretter er det to år som lærling med lønn.
  • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.