Platearbeiderfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger, Kamek AS, Kai Tveit AS, Norcem AS og Bekkelund & Knutsen AS.
  • Platearbeideren former og bearbeider ulike detaljer av tykke og tynne plater, profiler og rør i ulike maskiner, sammenbygger detaljer og konstruksjoner og reparasjoner.
  • Du vil kunne vurdere arbeidsoppdrag selvstendig og planlegge, gjennomføre og kontrollere oppdragene.
  • Du vil få kjennskap til manuelle og styrte roboter.
  • Du vil også sveise og skjære med gass og elektrisk sveising.
  • Platearbeideren jobber innen prosessindustri, oljevirksomhet, mekanisk industri og skipsindustri.
  • Utdanningen tar 4 år. Den er to år på skole; ett år Vg1 Teknologi- og industrifag  (TEK) og ett år Vg2 Industriteknologi. Deretter gjenstår 2 år som lærling med lønn.
  • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.