Platearbeiderfaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: FossTech AS, Jotron AS, Kongsberg Maritime, avd. Strandpromenaden, , Mectro AS og  Scanmar AS
  • Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkbransjen, der du skal betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Arbeidsoppgaver
En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av

  • montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjonsteknisk utstyr
  • behandling og programmering av elektroniske kretser, og lodding av små detaljer
  • bruk av maskiner for elektronikkproduksjon
  • bruk av test- og måleutstyr,

Personlige egenskaper
En produksonselektroniker bør ha godt syn og være fingernem. Arbeidet krever stor nøyaktighet og selvstendighet.
Utdanningen tar 4 år; 2 år på skole (vg1 Elektrofag og vg2 Data og elektronikk, eller tilsvarende) og 2 år som lærling med lønn. Deretter kan du utdanne deg til ingeniør.