Sveisefaget

  • Våre medlemsbedrifter som tar inn lærlinger i dette faget: Bilfinger, Safe Exit AS, Kai Tveit AS og LSI Welding
  • Sveiseren sveiser sammen detaljer til større komponenter eller konstruksjoner som for eksempel apparatur som brukes i prosessindustrien.
  • Sveisearbeidet utføres i samsvar med arbeidsbeskrivelse, prosedyrer, tegninger og standardblad.
  • Du lærer ulike sveisemetoder som gass- og lysbuesveising (elektrisk), sveising med eller uten dekkgass.
  • Du vil kunne kontrollere eget arbeid både visuelt og ved hjelp av ultralyd, penetrerende væsker, magnetpulver og røntgen.
  • Du vil jobbe innen virksomheter som prosessindustri, mekanisk industri, oljevirksomhet og skipsbygging.
  • Utdanningen tar 4 år. Det er ett år Vg1 Teknologi- og industrifag (TEK) og ett år Vg2 Industriteknologi. Deretter gjenstår det en læretid på 2 år med lønn.
  • Du kan videreutdanne deg til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.